Usługi

Rzeczoznawca Jachtowy Gdańsk

Nasi Specjaliści pomogą Ci rozwiązać problem.

Świadczymy usługi w poniższych dziedzinach:

Usługi rzeczoznawcze

 • wycena jachtów (przed zakupem bądź sprzedażą),
 • ustalenie wartości rynkowej jachtów,
 • wycena innych jednostek pływających,
 • opinie dot. kolizji wodnych,
 • porady techniczne, 
 • kalkulacje kosztów naprawy jachtów,
 • prowadzimy laboratorium badań materiałowych, w którym wykonujemy pomiary grubości powłok ochronnych, 
 • oceniamy stan wyeksploatowanych obiektów technicznych,
 • weryfikujemy stan techniczny wyrobów hutniczych itp.

Zajmujemy Się Również:

 • wyceną pojazdów, maszyn, urządzeń specjalistycznych, sprzętu drogowego oraz wielu innych…
 • wyjaśnianiem i odtworzeniem zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje),
 • sporządzaniem dokumentacji dla pojazdów zabytkowych (samochody i motory),
 • wykonaniem opinii na temat stanu technicznego pojazdu, przyczyny awarii, jakości naprawy pojazdu, itp.