Czym się zajmujemy?

RZECZOZNAWCA JACHTÓW BIEGŁY SĄDOWY

Biuro rzeczoznawcze jest zespołem ekspertów z długoletnim doświadczeniem. Współpracujemy z biegłymi sądowymi i skarbowymi w zakresie techniki jachtowej, wyceny i opiniowania jachtów. Dodatkowo w naszym gronie są eksperci w zakresie wyceny innych dóbr, takich jak nieruchomości czy urządzenia oraz środki techniczne, przedsiębiorstw oraz wyceny poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa. Serdecznie zapraszamy do działu KONTAKT.

Rozbity samochód bardzo często oznacza dla poszkodowanego długą i trudną drogę do odzyskania należnego odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że w znacznym stopniu zależy to o nas samych, a dokładnie od tego, jak wykonamy poszczególne etapy likwidacji szkody komunikacyjnej.

USŁUGI RZECZOZNAWCZE

– wycena środków trwałych i nietrwałych przedsiębiorstw
– ustalenie wartości rynkowej pojazdów (pod kątem zakładów ubezpieczeń, likwidacji szkód, urzędów celnych, sprzedaży itd)
– wycena pojazdów specjalistycznych, sprzętu drogowego, suwnic itp.
– kalkulacje kosztów naprawy pojazdów
– pomoc w zakupie samochodu (osobowe i ciężarowe)
– analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje)
– poradnictwo techniczne
– opiniowanie pojazdów zabytkowych (samochody i motory)
– sporządzanie ocen i opinii na temat stanu technicznego pojazdu, przyczyny awarii, jakości naprawy pojazdu

WYCENY SPORZĄDZANE W CELU USTALENIA AKTUALNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ POTRZEBNEJ DO ZAWARCIA:

– umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki
– umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki
– umowy w formie leasingu zwrotnego lub operacyjnego
– przy aktualizacji danych księgowych
– podczas szacowania wartości dla potrzeb przekształceń własnościowych (aporty, fuzje, likwidacje, upadłości)
– dla potrzeb postępowania windykacyjnego, egzekucyjnego
– na potrzeby negocjacji cenowych (przy zawieraniu umów kupna/sprzedaży, najmu itp….)
– oraz dla innych celów określonych przez Klienta

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH:

– świadectwa materiałowe stopów żelaza i metali nieżelaznych,
– ocena stanu technicznego wyrobów hutniczych, stalowych konstrukcji spawanych oraz podzespołów pojazdów drogowych,
– badania przyczyn awarii lub przyśpieszonego zużycia elementów maszyn, pojazdów i konstrukcji,
– wykrywanie wewnętrznych wad materiałowych metodami nieniszczącymi (defektoskopia rentgenowska, ultradźwiękowa i magnetyczna, badania penetracyjne),
– pomiary grubości oraz ocena stanu powłok ochronnych i dekoracyjnych,
– ocena zużycia korozyjnego obiektów technicznych.